បទយកការណ៍ស្ដីពី «ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយស្របច្បាប់ទទួលបានការគាំពារនិងសិទ្ធិសេរីភាពពីនិយោជក»

នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​​ក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិត​ដោយ៖ លោកស្រី សន សាវិន