លោក កើត ឆែ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សង្កាត់ទាំង១១ ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងខណ្ឌដូនពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោក កើត ឆែ អភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍​សង្កាត់ទាំង១១ ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន