បទយកការណ៏ស្តីពី «វិធានការបង្ការជម្ងឺពេលទឹកសម្រក»

នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​​ក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី ហៀង គន្ធា