ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាន និងមន្ទីរព័ត៌មាន ព្រមទាំងសារព័ត៌មានឯកជននានា ចូលជូនពរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាន និងមន្ទីរព័ត៌មាន ព្រមទាំង សារព័ត៌មានឯកជននានា ចូលជូនពរ នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ ខណៈឯកឧត្តម ត្រូវបាន រាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តធ្វើជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មានបន្តទៀតា សម្រាប់នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា