សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបង្គាប់ឱ្យដោះលែងលោក កឹម សុខា ឱ្យនៅក្រៅឃុំ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ –