នាទី៖ បទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ ថ្ងៃទី០៩ កញ្ញា ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទី៖ បទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ

និពន្ធអត្ថបទដោយ៖ លោកស្រី ស៊ុម គឹមហ៊ាប

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី និង លោកស្រី ហ៊ុល កុលធីតា

បច្ចេកទេសស្រាវជ្រាវ និង បញ្ចូលបទភ្លេងដោយ៖ លោក សន្ទនា

ចាក់ផ្សាយ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និង អាទិត្យ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ជុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz

ផលិតនិងរក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា