កម្មវិធីយល់ដឹងពីសមាគមអាស៊ាន ០៨ កញ្ញា ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន
កម្មវិធីយល់ដឹងពីសមាគមអាស៊ាន
អានដោយលោក៖ ប៊ូ ម៉េងយូ
ចាក់ផ្សាយ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃ អង្គារ ព្រហស្បតិ៍ និង សៅរ៍ វេលាម៉ោង១៥ម៉០០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz
ផលិតជាសំឡេង៖ ដោយនាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា