សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់របៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ច របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងទេសរដ្ឋមន្ត្រី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —