ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក អញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមគ្រឹះ ស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យលើរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតកន្លងមក

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) អញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យលើរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ របស់សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា