លោកជំទាវ ច័ន្ទ ធី អញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្ដីពីការប្រែប្រួលអា កាសធាតុសម្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន អ្នកនិពន្ធ ពិធីករ ពិធីការិនី វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ (ជំហានទី២)

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោកជំទាវ ច័ន្ទ ធី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន អ្នកនិពន្ធ ពិធីករ ពិធីការិនី វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ (ជំហានទី២) នៅខេត្តព្រះសីហនុ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយមានសិក្ខាកាមមកពីមន្ទីរព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តចូលរួម។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី