អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ជំរុញការដាំដើមឈើគ្រប់ប្រភេទ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ជំរុញការដាំដើមឈើគ្រប់ប្រភេទ

និពន្ធដោយ៖ លោក ជិន អេង

កែសម្រួលខ្លឹមសារដោយ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ជិន អេង និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០