ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងមុខងារ និងតំឡើងឋានន្ដរស័ក្ដិថ្នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ដល់នាយទាហានចំនួន៣រូប

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —