ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី ការផ្តល់សេវា ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅតាមបុរីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី ការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅតាមបុរី ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន