លោក ទៀ សីហា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ លើផែនការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបណ្តាញលូ បញ្ចេញទឹកសំណល់ពីក្រុងសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០១៨ —

លោក ទៀ សីហា អភិបាលរងខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ លើផែនការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបណ្តាញលូ បញ្ចេញទឹកសំណល់ក្នុងក្រុងសៀមរាប នាថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ