ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង ទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រ្តាអែល ប្រចាំកម្ពុជា នៅក្រុងសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀមរាប ទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តម មៀ ស្លូម៉ូ (Meir Shlomo) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្ត្រាអែល ប្រចាំនៅកម្ពុជា នៅក្រុងសៀមរាប នារសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ