បទយកការណ៏ស្តីពី មន្ត្រី កសិកម្មខេត្ត សុផាន់បុរី ប្រទេសថៃ​ ផ្តល់បច្ចេកទេសថ្មីៗដល់កសិករ ដើម្បីជម្រុញការនាំចេញឲ្យបានជាង២លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំៗ

នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​​ក្នុង និងក្រៅប្រទេស នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន៖