វិចារណកថា៖ អបអរសាទរ ពិធីបើកសម័យប្រជុំដំបូងរបស់រដ្ឋសភានីតិកាលទី៦

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន
វិចារណកថា៖ អបអរសាទរ ពិធីបើកសម័យប្រជុំដំបូងរបស់រដ្ឋសភានីតិកាលទី៦
អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ
ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី០៤ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨