ព្រះធម៌ទេសនា៖ តើធ្វើបុណ្យដូចម្តេចទើបទទួលបានផលបុណ្យ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនា៖ តើធ្វើបុណ្យដូចម្តេចទើបទទួលបានផលបុណ្យ

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណ រស់ កុសល ព្រះអង្គជាសង្ឃគណធម្មយុទ្ធតិកនិកាយ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM105.70MHz