ឯកឧត្តម ហ៊ាន សាហ៊ីប អញ្ជើញជាអធិបតី បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ជំនាញបច្ចេកទេសលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឯកឧត្តម ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារកសាង​សមត្ថភាពរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី « ជំនាញ​បច្ចេកទេស​លើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ការប្រមូលទិន្នន័យអំពី​តម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល និងវិក្រឹត្យការសមត្ថភាព​សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ » ព្រមទាំងជូនប័ណ្ណសរសើរដល់គ្រូបង្គោល និងគ្រូឧទ្ទេសរបស់វិទ្យាស្ថាន​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ សួស សាវី និង ថាច់ ផាណារ៉ុង