លោក​ មាន ចាន់យ៉ាដា និងលោក ហួត ហៃ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំស្តីពី ការណែនាំ និងការលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន នៅតាមក្លឹបកំសាន្ត នៅរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោកក មាន ចាន់យ៉ាដា អភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញ និងលោក ហួត ហៃ អភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញ  អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំស្តីពី ការណែនាំ និងការលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន នៅតាមក្លឹបកំសាន្ត នៅរាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន