ក្រសួងបរិស្ថាន ចេញសេចក្ដីបំភ្លឺចំពោះការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យVOD

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —