លោកជំទាវ ច័ន្ទ ធី អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដល់អ្នកយកព័ត៌មាន អ្នកនិពន្ធ ពិធីករ ពិធីការិនីវិទ្យុ ទូរទស្សន៍

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោកជំទាវ ច័ន្ទ ធី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ជំហានទី២ ដល់អ្នកយកព័ត៌មាន អ្នកនិពន្ធ ពិធីករ ពិធីការិនីវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា