វិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវណារ៉ា នៃប្រទេសជប៉ុន ប្រគល់វត្ថុបុរាណជូនអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ —

លោក Hiroshi SUGIYAMA ប្រធានគម្រោងវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវណារ៉ា នៃប្រទេសជប៉ុន ប្រគល់វត្ថុបុរាណ ដែលបានពីកំណាយស្រាវជ្រាវ និងជួសជុលនៅតំបន់អង្គរ ជូនលោក ហង់ ពៅ អគ្គនាយករងនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា នាថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីរក្សាទុក។

រូបថត៖ ហង្ស សៀក