អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ រម្លឹកដល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យទាំងអស់ ត្រូវរួសរាន់មកបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ដែលនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨—