ឯកឧត្តម ញឹម វណ្ណដា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារគ្រោះមហន្តរាយ នៅខេត្តក្រចេះ

AKP ក្រចេះ ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្ដម ញឹម វណ្ណដា ទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកអនុប្រធានប្រចាំការ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង គ្រោះមហន្តរាយ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារគ្រោះមហន្តរាយ នៅខេត្តក្រចេះ នាសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ជួន សុជាតិ