ឯកឧត្តម ឈួរ ច័ន្ទឌឿន អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដើម្បីរកវិធានការដោះស្រាយគ្រោះទឹកជំនន់

AKP កំពង់ឆ្នាំង ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ –

ឯកឧត្តម ឈួរ ច័ន្ទឌឿន អភិបាលខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីរកវិធានការដោះស្រាយគ្រោះ ទឹកជំនន់។

រូបថត៖ បៃ ស៊ីថុន