កម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើង»វិទ្យុជាតិ កម្ពុជាAM918KHzនិងFM105.70 MHz ថ្ងៃនេះមានប្រធានបទ“ការស្រូបកម្លាំងពលកម្ម ក្នុងវិស័យសំណង់”

ជំរាបសួរលោកអ្នកនាង ជាទីគោរពរាប់អាន ថ្ងៃ០៣ ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំច សំរិទ្ឋស័ក ព.ស២៥៦២
គ.ស២០១៨ ត្រូវនឹងថ្ងៃ ពុធ ទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវេលាម៉ោង១១,០០ដល់ម៉ោង១២,០០
នេះកម្មវិធី «ជីវិតយើងសង្គមយើង»វិទ្យុជាតិ
កម្ពុជាAM918KHzនិងFM105.70 MHz មានប្រធានបទថ្មីមួយទៀត ដើម្បីលើកយកមកពិភក្សា ហើយ
សង្ឃឹមថា វាក៏ជាប្រធានបទមួយ ដែលលោកអ្នកនាងកំពុងតែចង់ដឹងដែរនៅនោះគឺ
« ការស្រូបកម្លាំងពលកម្ម ក្នុងវិស័យសំណង់ »
អ្នកស្រី អ៊ូច ជាចន្ទ័មល្លីកា ទីប្រឹក្សាភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ។
គោលនៃកិច្ចពិភាក្សា
I- ស្ថានភាពទីផ្សារការងារ II- តម្លៃ និង ការលើកកម្ពស់ការងារ។