ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក និងហ្វីលីពីន ចុះជួយពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក និងហ្វីលីពីន ចុះជួយពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅខេត្តព្រះសីហនុដោយមិនគិតថ្លៃ រយៈពេល០៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃ២៧ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុ។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី