ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ជួបប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន របស់ក្រសួងព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសរៀបចំ តាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន របស់ក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចជាចុងក្រោយ ដើម្បីឯកភាពគ្នាទាំងភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន។

រូបថត ខឹម សុវណ្ណារ៉ា