ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយ៖សូមថែរក្សាសុខភាពនិងមានអនាម័យល្អនៅពេលរដូវទឹកឡើង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយ៖សូមថែរក្សាសុខភាពនិងមានអនាម័យល្អនៅពេលរដូវទឹកឡើង

ច្រៀងដោយ៖ លោក សាន សុវណ្ណឌឿន និងលោក ឡុង ឆាយ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០ ថ្ងៃទី ២៧ សីហា ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz