បទយកការណ៏ស្តីពី«ការគាំពារ និងអភិរក្សមុខរបរស៊ីក្លូ»

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ៖ កញ្ញា កង មុន្នីរ៉ា៖