អ្នកយកព័ត៌មាន AKP ជួបសម្ភាសជាមួយអគ្គនាយិការងនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃ

AKP បាងកក ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​

អ្នកយកព័ត៌មាន នៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ជួបសម្ភាសជាមួយលោកស្រី Vannaporn Ketudat អគ្គនាយិការងនាយកដ្ឋាន ជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីវិនិយោគថៃ នៅកម្ពុជា។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា