លោក ពិន ប្រាកដ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាស្តីពីទិន្នន័យ និងព័ត៌មាននៃសម្បទានដីសង្គមកិច្ច នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៨ –

លោក ពិន ប្រាកដ អភិបាលរងខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាស្តីពីទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន នៃសម្បទានដីសង្គមកិច្ច នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ