អ្នកយកព័ត៌មាននៃទីភា្នក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា សម្ភាសនាយកគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានកំសាន្តចំការផ្លែឈើ នៅខេត្តរ៉ាក់យ៉ង ប្រទេសថៃ

AKP រ៉ាក់យ៉ង ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

អ្នកយកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) សម្ភាសលោក Chotchai Buadit នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅកសិដ្ឋានកំសាន្តចំការផ្លែឈើ Suphattraland Rayong ស្ថិតក្នុងខេត្តរ៉ាក់យ៉ង ប្រទេសថៃ ដែលមានពលករខ្មែរចំនួន ១៥០នាក់ ស្មើនឹង៩០ភាគរយ នៃចំនួនកម្មករទាំងអស់ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងកសិដ្ឋាន នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា