អគ្គនាយិកាតំបន់អាស៊ាន អាស៊ីខាងត្បូង និងប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូង នៃអាជ្ញាធរទេសចរណ៍ថៃ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP)

AKP បាងកក ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨–

លោកស្រី Walailak Noypayak អគ្គនាយិកាតំបន់អាស៊ាន អាស៊ីខាងត្បូង និងប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូង នៃអាជ្ញាធរ ទេសចរណ៍ថៃ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ស្តីពីគម្រោងនៃការតភ្ជាប់ទេសចរណ៍ថៃ​ និងកម្ពុជា ដល់អ្នកយកព័ត៌មាន នៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។

រួបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា