ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល អញ្ជើញបើកវិញ្ញាសារប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តប៉ៃលិន

AKP ប៉ៃលិន ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន អញ្ជើញបើកវិញ្ញាសារប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ នៅខេត្តប៉ៃលិន នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តប៉ៃលិន