ឯកឧត្តម ស ថាវី អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ចំនួន ៩៩១នាក់ នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

AKP ឧត្តរមានជ័យ ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ —

ឯកឧត្តមស ថាវី អភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ចំនួន ៩៩១នាក់ នៅខេត្តឧត្តរមានជយ័ នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ទិត ស្រ៊