លោកជំទាវ ឃុន រចនា នាំយកវិញ្ញាសារប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ២០១៧-២០១៨ ប្រគល់ជូនឯកឧត្តម យន្ត មីន នៅខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោកជំទាវ ឃុន រចនា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួង អប់រំ​ យុវជន និងកីឡា នាំយកវិញ្ញាសារប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យម សិក្សាទុតិយភូមិ​ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ ប្រគល់ជូនឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ នៅខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី