មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សហការជាមួយអាជ្ញាធរស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ បើកយុទ្ធនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ជូនប្រជាពលរដ្ឋ

AKP ព្រះវិហារ ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារ សហការជាមួយអាជ្ញាធរស្រុកជាំក្សាន្ត បើកយុទ្ធនាអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅខេត្តព្រះវិហារ នាថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ទិត ស្រ៊