ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អនុញ្ញាតឲ្យគេហទំព័រថ្មីៗ និងវិទ្យុ FM102 ចូលជួបសម្ភាសអំពីវិធានការទៅលើព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងព័ត៌មានបំផ្លើស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់គេហទំព័រថ្មីៗ និងវិទ្យុ FM102 ចូលជួបសម្ភាសអំពីវិធានការនានា ទៅលើព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងព័ត៌មានបំផ្លើស នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា