អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប ចាប់ផ្តើមកាត់បណ្តាញខ្សែភ្លើង និងអេឡិចត្រូនិក ដែលបំពាក់នៅលើបង្គោលភ្លើងតាមផ្លូវ ហើយឲ្យប្រើបណ្តាញនៅក្រោមដីវិញ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៨ —

អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ចាប់ផ្តើមចុះកាត់ខ្សែភ្លើង និងបណ្តាញ ខ្សែអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗ ដែលបំពាក់នៅលើបង្គោលភ្លើង ហើយប្តូរមកប្រើប្រាស់បណ្តាញក្រោមដីវិញ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ