គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ឡាញ់ វិសាល