បទយកការណ៍ស្តីពី «យុវសិស្សថ្នាក់ទី១២​នៅតែបន្តសំរុករៀនគួរ​ត្រៀមប្រឡង​សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ»

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ៖ លោកស្រី សំអាង គុទារិយា៖