ឯកឧត្តម អៀង វុធ និងមន្រ្តីជំនាញ ចុះប្រកាសបិទផ្សាយជាសាធារណៈនូវឯកសារវិនិច្ឆ័យ ការពន្លឿនការចុះបញ្ជីដីធ្លី ជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

AKP កំពង់ឆ្នាំង ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម អៀង វុធ អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងមន្រ្តីជំនាញ អញ្ជើញចុះប្រកាសបិទផ្សាយជាសាធារណៈ និងពិនិត្យនូវសកម្មភាព ពន្លឿននៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ បៃ ស៊ីថុន