គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨–

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ប្រកាសទទួលយកលទ្ធផលផ្លូវការ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ ដែលគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសនាយប់ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាខ្លឹមសារទាំងស្រុង នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖