គ.ជ.ប ចេញបញ្ជីផ្លូវការបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ដ នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨ សម្រាប់គណបក្ស ប្រជាជាជនកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨–