លោក ផៃ ប៊ុនវណ្ណៈ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តវិស័យទេសចរណ៍ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោក ផៃ ប៊ុនវណ្ណៈ អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីច្បាប់ និង លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តវិស័យទេសចរណ៍ នៅខេត្តព្រះសីហនុ នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី