បទយកការណ៍ស្តីពី ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បានល្អប្រសើរ

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ​ជាតិកម្ពុជា​៖  ផលិតដោយ៖ កង មុន្នីរ៉ា