លោក ឡុង រដ្ឋារក្ស អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី ពិធីសច្ចាប្រណិធាន និងបំពាក់កន្សែងជូននវកាយរឹទិ្ធចំនួន ៤៥៦នាក់ នៅស្រុកអង្គរធំ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៨–

លោក ឡុង រដ្ឋារក្ស អភិបាលស្រុកអង្គរធំ អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី ពិធីសច្ចាប្រណិធាន និងបំពាក់កន្សែង ជូននវកាយរឹទិ្ធចំនួន ៤៥៦នាក់ នៅស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ