លោក ឈិន សេងងួន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃហេតុផលបរិស្ថាន និងសង្គមពេញលេញ លើគម្រោងបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃ និងកម្ទេចសំណល់គ្រោះថ្នាក់ នៅស្រុកស្ទឹងហាវ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោក ឈិន សេងងួន អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃហេតុផលបរិស្ថាន និងសង្គមពេញលេញ លើគម្រោងបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃ និងកម្ទេចសំណល់គ្រោះថ្នាក់ នៅស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី